Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

F Ö R M E D L A R E

SOCIALA PLACERINGAR

NI SOM VILL BLI BONUSFAMILJ...

DET ÄR INTE LÄTT ATT BLI FAMILJEHEM OCH DET KRÄVER ETT GENUINT INTRESSE OCH ENGAGEMANG FRÅN DOM SÖKANDE! VI TYCKER DET ÄR BRA ATT DEN HÄR URVALSPROCESSEN FINNS OCH VÄLKOMNAR FLER FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ALLAS BÄSTA!

VI BEHÖVER DET HÄR FRÅN ER!

( VI KAN SÖKA TILLSTÅNDEN ÅT ER! )

DET KAN VARA SVÅRT ATT TA DET HÄR STEGET, OCH FRAMFÖR ALLT TIDSÖDANDE ATT SITTA I TELEFONKÖ FÖ​R ATT FÅ DOM UTREDNIN​GSDOKUMENT SOM BEHÖVS FÖR ATT BLI GODKÄND. VI KAN KONTA​KTA BERÖRD MYNDIGHET ÅT ER MOT EN AVGIFT AV 495:- RING OCH SWISHA PÅ TELEFON 0723-18 31 82

1) UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTER! HÄR!

(SÖKES HOS POLISEN.SE)

2) UTDRAG UR SOCIALREGISTER! BLANKETT HÄR!

(SÖKES/SKICKAS TILL/HOS KOMMUNENS SOCIALTJÄNST!)
3) UTDRAG UR KRONOFOGDENS REGISTER! TELEFON: 0771-73 73 00

(SÖKES HOS KRONOFOGDEN!)TELEFON:4) REGISTERUTDRAG FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN! TELEFON:0771-524 524 BLANKETT HÄR!

5) REGISTERUTDRAG FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN! TELEFON: 0771-503-503

(LOB REGISTRET) HÄR! 

(NÄR DET GÄLLER LOB REGISTER UTDRAG GÅR DET SNABBAST VIA TELEFON! KOM IHÅG! OM NI ÄR MER ÄN EN VUXEN I HUSHÅLLET KRÄVS UTDRAG FÖR HEN OCKSÅ! )

NÄSTAN KLAR!

NU ÅTERSTÅR BARA NÅGRA FRÅGOR, DOM HITTAR NI...HÄR!

HEMBESÖK!

NÄR NI GJORT ENKÄTEN BRA-FAM ÄR NI REDO ATT TA EMOT ETT HEMBESÖK FRÅN KOMMUN/KONSULENTFÖRETAG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT HEMMET KAN ERBJUDA VAD SOM BEHÖVS FÖR EN KOMMANDE PLACERING!

NI KAN LÄSA LITE VAD DOM OLIKA UPPDRAGEN INNEBÄR! HÄR!

INFORMATION!

VI REKOMENDERAR ER SOM VILL VETA MER ATT GÅ IN OCH KOLLA PÅ DOM HÄR SIDORNA!
FAMILJEHEMSBANKEN.SE   FAMILJEHEMMET.SE   ALLAFAMILJEHEM.SE

NI KAN GÖRA EN TEST FÖR ATT SE VAD SOM ÄR VIKTIGT! HÄR!

TACK!