Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

F Ö R M E D L A R E

SOCIALA PLACERINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR!

POLICY/AVTAL


BONUSFAMILJEN ÄR EN MÖTESPLATS OCH PLATTFORM INOM DEN SOCIALA SEKTORN, HUVUDSAKLIGEN SOCIALFÖRVALTNING OCH KONSULENTVERKSAMHETER. DEN PUBLIKA DELEN AV BONUSFAMILJEN ÄR TILL FÖR PRIVATPERSONER SOM VILL BLI FAMILJEHEM, JOURHEM, KONTAKTFAMILJ, ELLER ANDRA UPPDRAGSFORMER INOM DEN SOCIALA SEKTORN. 

DOM ALLMÄNNA VILLKOREN GÄLLER MELLAN DIG OCH BONUSFAMILJEN OCH REGLERAR VILKEN INFORMATION OCH VILKA TJÄNSTER SOM DU HAR RÄTT ATT ANVÄNDA I DIN YRKESUTÖVNING. GENOM DITT TECKNADE AVTAL SÅ GODKÄNNER DU AUTOMATISKT DESSA VILLKOR I SIN HELHET. 


VI KORREKTURLÄSER OCH ÄNDRAR ANNONSER, OCH DESSA MÅSTE GODKÄNNAS AV OSS INNAN PUBLICERING. ALLA AVTAL ÄR LÖPANDE, UPPSÄGNING SKER SKRIFTLIGEN SENAST 90 DAGAR FÖRE AVTALETS UPPHÖRANDE.

GDPR & DINA PERSONUPPGIFTER

VI BEHANDLAR ALLA PERSONUPPGIFTER ENLIGT GÄLLANDE REGLER. UPPGIFTERNA REGISTRERAS TILLFÄLLIGT VID ANVÄNDANDET AV VÅRA TJÄNSTER ELLER PÅ BONUSFAMILJENS ANNONSSIDOR. VI ANVÄNDER OSS AV COOKIES OCH DESSA ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT VISSA FUNKTIONER PÅ WEBBSIDAN SKA FUNGERA TILLFREDSSTÄLLANDE. VI FÖLJER REGLERNA FÖR GDPR OCH SPARAR INGEN INFORMATION, VIDAREBEFORDRAR ENDAST DET SOM ANNONSÖREN EFTERSÖKER: VI SÄLJER ELLER VIDAREBEFORDRAR INGA PERSONUPPGIFTER, PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS ENDAST INTERNT AV BONUSFAMILJEN.


TACK FÖR ER TID!

REKOMENDERADE FÖRETAG!

VI SÖKER FLER FAMILJER!

VÄRLDENS BÄSTA JOBB!